نتایج جستجو

نمایش دادن محتوا

آموزش ریاضیات دبستان قسمت ششم (آموزش ساعت کامل) موسسه dordo.ir

سلام دوستان در این ویدید آموزشی نحوه خواندن […]

نمایش دادن محتوا

آموزش ریاضیات دبستان قسمت پنجم (آموزش دور و نزدیک) موسسه آموزش مجازی dordo.ir

فیلم بالا قسمتی از فیلم های آموزشی مربوط […]

نمایش دادن محتوا

آموزش رایگان ریاضی دبستان قسمت چهارم (آموزش تشابه) موسسه آموزش مجازی dordo.ir

فیلمی که در بالا مشاهده کردید فقط چند […]

نمایش دادن محتوا

آموزش رایگان ریاضی دبستان قسمت سوم (آموزش شکل چهار گوشه) موسسه آموزش مجازی dordo.ir

فیلمی که در بالا مشاهده کردید فقط چند […]

نمایش دادن محتوا

آموزش ریاضی دبستان قسمت دوم (آموزش سه گوش) موسسه آموزش مجازی dordo.ir

فیلمی که در بالا مشاهده کردید فقط چند دقیقه […]

نمایش دادن محتوا

آموزش ریاضیات دبستان قسمت اول (خط باز و بسته) موسسه آموزش مجازی dordo.ir

فیلمی که مشاهده میکنید فقط چند دقیقه از […]

نمایش دادن محتوا

آموزش رایگان نکات گرامر زبان انگلیسی سوال پرسیدن How many ,How old (قسمت چهارم) موسسه آموزش مجازی dordo.ir

فیلمی که بالاتر مشاهده میکنید مربوط به پکیج […]

نمایش دادن محتوا

آموزش رایگان نکات گرامر زبان انگلیسی my ,your (قسمت سوم) موسسه آموزش مجازی dordo.ir

فیلمی که بالاتر مشاهده میکنید مربوط به پکیج […]

نمایش دادن محتوا

آموزش رایگان گرامر زبان انگلیسی (قسمت دوم) موسسه آموزش مجازی dordo.ir

فیلمی که در بالا مشاهده میکنید مربوط به […]

نمایش دادن محتوا

آموزش اصطلاحات مرسوم انگلیسی و نکات گرامری (قسمت اول) موسسه آموزش مجازی dordo.ir

فیلمی که در بالا مشاهده میکنید مربوط به […]