نتایج جستجو

نمایش دادن محتوا

آموزش گیتار – جلسه پنجم (شروع تمرینات گیتار و آشنایی با علائم نت نویسی)

موضوع مقاله: آموزش گیتار جلسه پنجم (شروع تمرینات […]

نمایش دادن محتوا

آموزش سنتور جلسه پنجم (سه تمرین برای شروع اموزش سنتور)

موضوع مقاله: آموزش سنتور جلسه پنجم ( سه […]

نمایش دادن محتوا

آموزش گیتار پاپ آشنایی با تبلچر و نت خوانی

موضوع مقاله: آموزش گیتار آشنایی با تبلچر و […]

نمایش دادن محتوا

آموزش سنتور جلسه چهارم (طرز دست گرفتن مضراب سنتور، ضربه زدن و تعدادی تمرین مضراب)

موضع مقاله: آموزش سنتور جلسه چهارم: (برخی علامت […]

نمایش دادن محتوا

آموزش سنتور جلسه سوم (انواع میزان های ساده ترکیبی و لنگ، انواع زینت و …)

موضوع مقاله: آموزش سنتور جلسه سوم (مفاهیم سکوت […]

نمایش دادن محتوا

آموزش گیتار جلسه چهارم (نام انگشتان دست، آشنایی با تبلچر گیتار)

آموزش گیتار جلسه چهارم موضوع مقاله: آموزش گیتار […]

نمایش دادن محتوا

آموزش گیتار جلسه سوم (مفاهیم دو لا خط، استکاتو، تریوله، لگاتو، گلیساندو و…)

`موضوع مقاله: آموزش گیتار پاپ جلسه سوم (مفاهیم […]

نمایش دادن محتوا

نام سیم های سنتور و نمودار کشش نت ها (جلسه دوم آموزش رایگان سنتور)

موضوع مقاله: نحوه شناسایی نت های موسیقی در […]

نام سیم های گیتار نمایش دادن محتوا

نام سیم های گیتار و فرت های گیتار (جلسه دوم آموزش گیتار)

موضوع مقاله: ادامه تئوری موسیقی و همچنین نام […]

نمایش دادن محتوا

تئوری موسیقی برای آموزش گیتار – جلسه اول

موضوع مقاله: بافت موسیقیایی، اکتاو، میزان و کلید […]