آموزش تنبک نت های فانتزی – قسمت دوم-انواع حرکات جاروئی و بشکن در تنبک

آموزش تنبک نت های فانتزی – قسمت دوم-انواع حرکات جاروئی و بشکن در تنبک

موضوع مقاله: آموزش تنبک نت های فانتزی – قسمت دوم

گردآوری: موسسه dordo


با سلام خدمت شما دوستان عزیز و هنرجویان تنبک.
اگر بخش اول نت های فانتزی را بررسی نکرده اید می توانید از لینک زیر بررسی کنید:
آموزش تنبک نت های فانتزی قسمت اول

جاروئی دست چپ:
برای اجرای این حرکت، دست چپ را از روی ساز بلند کرده و در حالی که انگشتان مانند حرکت تم به هم چسبیده اند،
ناخن های چهار انگشت از سمت راست به چپ روی پوست تنبک کشیده می شوند.
آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
آموزش نت فانتزی تنبک (جاروئی دست چپ)
جاروئی دست راست:
برای اجرای این حرکت، در حالی که انگشتان دست راست مانند حرکت تم به هم چسبیده اند،
ناخن های چهار انگشت از سمت بالا به پایین روی پوست تنبک کشیده می شوند.
آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
آموزش نت فانتزی تنبک (جاروئی دست راست)
تمرین زیر را برای انجام حرکات جاروئی انجام دهید:
آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
نت تنبک (تمرین حرکات جاروئی دست چپ و راست)
حرکت بشکن دست چپ:
آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
آموزش نت فانتزی تنبک (حرکت بشکن دست چپ)
حرکت بشکن دست راست:
آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
آموزش نت فانتزی تنبک (حرکت بشکن دست راست)
تمرین برای اجرای حرکات بشکن:
آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
نت تنبک (تمرین بشکن تنبک روی دست چپ و راست)
برای اجرای ضربه روی چوب، با چهار انگشت دست، در حالی که انگشتان بهم چسبیده اند،
به بدنه ساز ضربه وارد کنید.
توجه کنید که کف دست به بدنه ساز ضربه نمی زند و اجرای حرکت فقط به وسیله ی انگشتان انجام می شود.
ضربه روی چوب دست چپ و دست راست:
آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
آموزش نت فانتزی تنبک (ضربه روی چوب دست چپ و راست)
تمرین برای اجرای ضربه های روی چوب:
آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
نت تنبک – تمرین برای ضربات روی چوب تنبک)
برای اجرای این حرکت، انگشت شماره ۲ به شکل حلقه در آمده و به کمک انگشت شست به پوست ضربه وارد می کند.
این حرکت با پشت ناخن نواخته می شود.
حرکت توضربی (ناخنی) دست راست:
آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
آموزش نت فانتزی تنبک (حرکت توضربی ناخنی دست راست)
حرکت توضربی (ناخنی) دست چپ:
آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
آموزش نت فانتزی تنبک (حرکت توضربی ناخنی دست چپ)
تمرین برای اجرای حرکات توضربی (ناخنی):
آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
نت تنبک- تمرین برای حرکت توضربی (ناخنی) ساز تنبک
حرکت ناخنی رو چوب، همانند حرکت توضربی (ناخنی روی پوست) که قبلا آموختید به وسیله انگشت شماره ۲
نواخته می شود. با این تفاوت که در این حرکت، ضربه روی لبه ی چوب ( در قسمت پوست گیر) وارد می شود.
حرکت ناخنی روی چوب (دست راست):
آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
آموزش نت فانتزی تنبک – حرکت ناخنی روی چوب با دست راست
حرکت ناخنی روی چوب (دست چپ):
آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
آموزش نت فانتزی تنبک – حرکت ناخنی روی چوب با دست چپ
تمرین برای اجرای حرکت ناخنی روی چوب:
آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
نت تنبک – تمرین برای حرکت ناخنی رو چوب
برای اجرای حرکت توضربی (ناخنی) به صورت گرفته، انگشت شست و نرمه ی انگشت های ۳،۴ و ۵
را روی پوست قرار داده و سپس حرکت تو ضربی به وسیله ی انگشت شماره ۲ نواخته می شود.
دست راست:
آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
نت فانتزی تنبک – حرکت توضربی (ناخنی) به صورت گرفته برای دست راست
دست چپ:
آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
نت فانتزی تنبک – حرکت توضربی (ناخنی) به صورت گرفته برای دست چپ
تمرین برای اجرای حرکت توضربی به صورت گرفته:
آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
نت تنبک – تمرین برای حرکات توضربی به صورت گرفته
آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
نت تنبک – تمرین برای حرکات توضربی به صورت گرفته
آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
نت تنبک – تمرین برای حرکات توضربی به صورت گرفته
آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
نت تنبک – تمرین برای حرکات توضربی به صورت گرفته

پکیج آموزش حرفه ای تنبک موسسه dordo (جهت اطلاعات بیشتر روی لینک زیر کلیک کنید):

آموزش ساز تنبک (جلسه اول رایگان)


لینک های مهم:

لینک صفحه آپارات ما
لینک پیج اینستاگرام موسسه
لینک تمام پکیج های آموزشی سایت dordo
لینک صفحه اصلی گوگل
لینک مقالات سایت
لینک بازگشت به صفحه اصلی سایت
لینک آموزش های رایگان ما

adminjavad

مطالب مرتبط

دیدگاهها

نظر: