نام سیم های سنتور و نمودار کشش نت ها (جلسه دوم آموزش رایگان سنتور)

نام سیم های سنتور و نمودار کشش نت ها (جلسه دوم آموزش رایگان سنتور)

موضوع مقاله: نحوه شناسایی نت های موسیقی در سنتور (نام سیم های سنتور) قسمت دوم آموزش رایگان سنتور

گردآوری مقاله: موسسه dordo


دوستانی که مقاله جلسه اول آموزش رایگان سنتور را نخوانده اند می توانند با کلیک بر روی کلمه “اینجا” مطالعه نمایند.


در سنتور سه موقعیت برای اجرای نت های موسیقی موجود است که آنها را به ترتیب پوزیسیون اول ( نام سیم های زرد سنتور) و پوزیسیون دوم (نام سیم های سفید سنتور) و پوزیسیون سوم ( نام سیم های پشت خرک سنتور) می نامند. خرک های سنتور را از پایین به بالا می شمارند و نام خرک های هم ردیف معمولا یکی است، برای مثال خرک دوم سیم های زرد و سفید و پشت خرک فا نامیده می شود و خرک سوم زرد و سفید و پشت خرک همگی سل نامیده می شوند.

خرک های اول تا نهم پوزیسیون اول، دوم و سوم به ترتیب از می تا فا نام دارد.

توجه: خرک اول سیم های زرد (نت می) می تواند متغیر باشد. مثلا دو ر سی و غیره البته در این مجموعه خرک اول سیم های زرد نت دو با چهار خط اضافه پایین حامل کوک می شود.

آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
نام خرک ها و سیم های سنتور

جهت آموزش سنتور به صورت مجازی و فیلم های آموزشی در ۲۰ ساعت فیلم آموزشی کلیک کنید.


نکات برای یادگیری نام سیم های سنتور:

۱:  نام نت سیم های پوزیسیون اول در سنتور به ترتیب از خرک اول (پایین به بالا) دو فا سل لا سی دو ر می فا نام دارند.

۲:  نت های داخل حامل، روی سیم های سفید اجرا می شوند.

۳: نت های با خطوط اضافه پایین حامل که شامل اصوات بم می باشند روی سیم های زرد اجرا می شوند.

۴: نت های با خطوط اضافه بالای حامل که شامل اصوات زیر می باشند، روی سیم های پشت خرک اجرا می شوند.

بدین ترتیب: سیم های زرد از خرک اول با نت دو با چهار خط اضافه پایین حامل شروع شده و در خرک نهم به نت فا بین خط اول و دوم حامل ختم می شوند.

سیم های سفید از خرک اول با نت می روی خط اول حامل شروع و در خرک نهم به نت فا روی خط پنجم حامل ختم می شوند.

سیم های پشت خرک از خرک اول با نت می بین خط چهارم و پنجم حامل شروع در خرک نهم به نت فا با ۳ خط اضافه بالای حامل ختم می گردد.

نت می روی خط اول حامل، یا از خرک هشتم زرد استفاده می کنیم یا از خرک اول سیم های سفید پوزیسیون دوم چنانچه علامت کرن پشت نت می قرار گیرد از خرک اول سیم های سفید و گرنه خرک هشتم سیم های زرد، نت می بین خط چهارم و پنجم حامل اگر پشت آن علامت کرن داشت از خرک اول سیم های پشت خرک اگر نداشت از خرک هشتم سیم های سفید استفاده می شود.

نت فا بین خط اول و دوم حامل ، یا از خرک نهم سیم های زرد استفاده می شود یا از خرک دوم سیم های سفید پوزیسیون دوم. اگر عدد ۹ روی فا باشد از خرک نهم سیم های زرد و در غیر این صورت از خرک دوم سیم های سفید پوزیسیون دوم.

نت فا روی خط پنجم حامل یا از خرک نهم سیم های سفید پوزیسیون دوم و یا از خرک دوم سیم های پشت خرک پوزیسیون سوم استفاده می شود.

اگر عدد ۹روی این نت فا باشد از خرک نهم سیم های سفید پوزیسیون دوم و در غیر این صورت از خرک دوم سیم های پشت خرک استفاده می شود.

توجه: در علامات ترکیبی قطعات این مجموعه که بلافاصله بعد از کلید سل نوشته شده ، علامت نت می بمل می باشد. در نتیجه ذکر مجدد علامت بمل و یا عدد ۸ قبل از نت های می الزامی نیست.


مجموعه نت های موسیقی که در سنتور بکار می روند در شکل زیر دیده می شود.

آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
مجموعه نت های سنتور در خطوط حامل

آموزش سنتور از مقدماتی تا پیشرفته (تدریس چکیده ی ۵ کتاب مختلف سنتور در ۲۰ ساعت فیلم) کلیک کنید.


اشکال مختلف نت ها:

در موسیقی، ارزش زمانی همه نت ها یکسان نیست، بعضی کشیده تر و بعضی مقطع و کوتاه است.

شکل نت، کشش زمانی نت ها را بیان می نماید. برای تعیین امتدادکشش اصوات و سکوتها اشکال گوناگونی بکار می رود مطابق اشکال زیر:

آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
اشکال مختلف نت ها

ارزش زمانی گرد، دو برابر سفید می باشد و سفید نیز، دو برابر سیاه است و به همین ترتیب، سیاه دو برابر چنگ و چنگ دو برابر دولاچنگ و دولاچنگ دو برابر سه لاچنگ می باشد.

حال اگر ارزش زمانی گرد را یک دقیقه فرض کنیم، کشش سفید نیم دقیقه، سیاه ۱/۴ دقیقه، چنگ ۱/۸ دقیقه، دولاچنگ ۱/۱۶ دقیقه و بالاخره کشش سه لاچنگ ۱/۳۲ دقیقه خواهد بود.


نموداری از کشش نت ها و ارزش آن ها نسبت به یکدیگر

آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
نمودار کشش نت های موسیقی

توجه: هرگاه تعداد چنگ، دولاچنگ و سه لاچنگ یکی باشد تنها نوشته می شود ولی اگر بیشتر از یکی و پی در پی باشند، معمولا آن ها را به صورت گروهی می نویسند.

این مقاله ادامه دارد….

دوستانی که تمایل دارند به صورت فیلم های آموزشی از صفر تا حرفه ای، یادگیری سنتور را شروع کنند می توانند با کلیک بر روی لینک پایین،  جلسه اول تدریس سنتور  ما را رایگان ببینند و در صورت تمایل اقدام به خرید کل پکیج و دانلود آن نمایند.

آموزش سنتور (جلسه اول رایگان)


جلسه اول آموزش بیتباکس و خرید این پکیج (کلیک کنید)

جلسات اول پکیج طلایی تنبک و دف (تخفیف ویژه در صورت خرید هر دو، کلیک کنید)

جلسه اول آموزش تنبک و خرید این پکیج (کلیک کنید)

جلسه اول آموزش دف و خرید این پکیج (کلیک کنید)

جلسه اول آموزش کاخن و خرید این پکیج (کلیک کنید)

جلسه اول آموزش گیتار پاپ و خرید این پکیج (کلیک کنید)

جلسه اول پکیج رفع اشکال گیتار پاپ و خرید این پکیج (کلیک کنید)

جلسات اول پکیج طلایی گیتار و رفع اشکال گیتار (تخفیف ویژه در صورت خرید هر دو، کلیک کنید)


لینک پیج اینستاگرام موسسه

لینک صفحه آپارات ما

لینک بازگشت به صفحه اصلی سایت

لینک تمام پکیج های آموزشی سایت dordo

لینک آموزش های رایگان ما

لینک صفحه اصلی گوگل

لینک مقالات سایت


برای جزییات بیشتر می توانید با ما تماس بگیرید:

۰۹۳۸۷۴۵۵۴۴۸

۰۹۳۷۸۹۵۷۷۳۸

آیدی های تلگرام ما:

dordo1@

dordo2@

پیج اینستاگرام موسسه dordo:

dordo_ir

adminjavad

مطالب مرتبط

دیدگاهها

نظر: