نتایج جستجو

نمایش دادن محتوا

آموزش یک اتود ساده برای سنتور | قسمت دهم رایگان سنتور

آموزش رایگان سنتور قسمت دهم | آموزش یک […]

نمایش دادن محتوا

آموزش یک قطعه ی ساده برای گیتار کلاسیک | قسمت دهم آموزش گیتار کلاسیک

آموزش رایگان گیتار کلاسیک قسمت دهم آموزش یک […]

نمایش دادن محتوا

تمرین نت خوانی با مترونوم | قسمت نهم آموزش رایگان گیتار کلاسیک

آموزش رایگان گیتار کلاسیک قسمت نهم موضوع آموزش: […]

نمایش دادن محتوا

آموزش کوک کردن گیتار با تیونر به صورت کامل و دقیق | قسمت هشتم آموزش گیتار کلاسیک

آموزش کوک کردن گیتار با تیونر بخش هشتم […]

نمایش دادن محتوا

تمرین انگشت گذاری پرکاربرد در تقویت دست چپ گیتار | قسمت هفتم آموزش رایگان گیتار کلاسیک

یک تمرین انگشت گذاری پر کاربرد در تقویت […]

نمایش دادن محتوا

آموزش رایگان گیتار کلاسیک | قسمت ششم | توضیحات تکمیلی و بسیار مهم دست راست

آموزش رایگان گیتار کلاسیک – قسمت ششم موضوع […]

نمایش دادن محتوا

آموزش رایگان گیتار کلاسیک | قسمت پنجم | طرز نشستن روی صندلی، زیر پایی و دست گرفتن گیتار

آموزش رایگان گیتار کلاسیک قسمت پنجم موضوع قسمت […]

نمایش دادن محتوا

آموزش رایگان گیتار کلاسیک قسمت چهارم | اصول اولیه نگارش در موسیقی

آموزش رایگان گیتار کلاسیک قسمت چهارم موضوع قسمت […]

نمایش دادن محتوا

آموزش رایگان گیتار کلاسیک قسمت دوم – نام سیم ها، شماره گذاری فرت ها و نام انگشتان دست

آموزش رایگان گیتار کلاسیک قسمت دوم   موضوع […]

نمایش دادن محتوا

آموزش رایگان گیتار کلاسیک قسمت سوم | نکات اولیه و بسیار مهم مربوط به دست راست

آموزش رایگان گیتار کلاسیک قسمت سوم موضوع قسمت […]