دسته‌بندی: آموزش رایگان تنبک

0
نت های تنبک – آموزش نت تنبک – فرق ریتم 2/4 و 4/4
نت های تنبک آموزش نت تنبک (فرق ریتم 2/4 و 4/4)   قسمت هفتم آموزش...
0
اشاره دست چپ و راست در تنبک – آموزش رایگان تنبک قسمت 6
حرکت اشاره دست چپ و راست در تنبک نوازی چگونه است؟ قسمت ششم آموزش رایگان تنبک...
0
ارزش زمانی نت ها در نوازندگی تنبک – قسمت 5 آموزش رایگان تنبک
بررسی ارزش زمانی نت های گرد، سفید، سیاه و چنگ در تمبک نوازی آموزش رایگان...
0
آموزش رایگان تنبک قسمت 4 – آموزش حرکات تم، بک، پلنگ و دست باز
آموزش رایگان تنبک قسمت 4 آموزش حرکات تم، بک، پلنگ و دست باز در تمبک...
0
آموزش رایگان تنبک قسمت 2 – میزان نما چیست؟ انواع ریتم در موسیقی
 آموزش رایگان تنبک قسمت 2 میزان نما چیست؟ انواع ریتم در موسیقی ریتم های ساده،...
2
آموزش رایگان تنبک قسمت 3 – نحوه نشستن و آموزش حرکت تم و بک
آموزش رایگان تنبک قسمت 3 نحوه نشستن و آموزش حرکت تم و بک اگر قسمت...
0
آموزش رایگان تنبک قسمت 1 – تاریخچه تنبک، آشنایی با ارزش زمانی نت ها
آموزش رایگان تنبک قسمت 1  
ساختمان تنبک ساختمان...
بازگشت
تماس 1
تماس 2
واتساپ 1
واتساپ 2
تلگرام 1
تلگرام 2