دسته‌بندی: آموزش رایگان سنتور

0
فواصل در سنتور (پرده، نیم پرده و ربع پرده) – قسمت 14 رایگان آموزش سنتور
فواصل در سنتور بررسی معانی پرده، نیم پرده و ربع پرده در ساز سنتور آشنایی...
0
آموزش رایگان سنتور قسمت سیزدهم – میزان نما و تمرین ریتم خوانی
آموزش رایگان سنتور قسمت سیزدهم میزان نما و تمرین ریتم خوانی متر های ساده مثل...
0
آموزش یک اتود ساده برای سنتور (ترانه کوردی کرمانشاهی) – قسمت دوازدهم آموزش رایگان سنتور
آموزش یک اتود ساده برای سنتور (ترانه کوردی کرمانشاهی) قسمت دوازدهم آموزش رایگان سنتور
آموزش رایگان سنتور قسمت 11 (کمان اتحاد و کمان اتصال در سنتور و...
0
آموزش یک اتود ساده برای سنتور | قسمت دهم رایگان سنتور
آموزش رایگان سنتور قسمت دهم | آموزش یک اتود ساده برای سنتور
فیلم...
0
آموزش رایگان سنتور – قسمت نهم – تمرین ساده برای شروع مضراب زدن سنتور
آموزش رایگان سنتور - قسمت نهم موضوع:  در قسمت نهم آموزش رایگان سنتور یک تمرین...
بازگشت
تماس 1
تماس 2
واتساپ 1
واتساپ 2
تلگرام 1
تلگرام 2