دسته‌بندی: مهدی علیزاده – مدرس خوانندگی ( سلفژ و صداسازی)

0
اجرا های زیبای گیتار و خوانندگی – مهدی علیزاده و علی عارف نیا
اجراهای زیبای گیتار و خوانندگی مهدی علیزاده و علی عارف نیا مدرسین پکیج طلایی گیتار...
بازگشت
تماس 1
تماس 2
واتساپ 1
واتساپ 2
تلگرام 1
تلگرام 2