آموزش موسیقی موسسه dordo شامل مجموعه های آموزشی در دو بخش ساز های ایرانی و ساز های جهانی می باشد.

پکیج های آموزشی ساز های جهانی موسسه dordo شامل مجموعه های: خوانندگی (سلفژ و صداسازی)، گیتار کلاسیک، گیتار پاپ، کاخن و بیتباکس می باشد.

پکیج های آموزشی ساز های ایرانی موسسه dordo شامل: آموزش سنتور، آموزش تنبک و آموزش دف می باشد.

آموزش ها

مشاهده همه 14 نتیجه