پکیج های طلایی موسسه dordo شامل پکیج طلایی گیتار و رفع اشکال گیتار، پکیج طلایی گیتار و خوانندگی، پکیج طلایی تنبک و دف و پکیج طلایی گیتار کلاسیک و فلامنکو می باشد.

منظور از این پکیج های آموزشی این است که با انتخاب هر یک از آنها، هنرجو شامل تخفیف ویژه خواهد شد و در غیر اینصورت (یعنی خرید هر بخش به شکل جداگانه)، هنرجو موظف به پرداخت مبلغ بیشتری می باشد.

آموزش ها

مشاهده همه 3 نتیجه