برچسب: آموزش خوانندگی مهدی علیزاده

آموزش آواز (تقویت صدای سر)
0
آموزش آواز پاپ (تقویت صدای سر با رزناتور فارنجیل) – آموزش صداسازی موسسه Dordo
آموزش آواز پاپ (تقویت صدای سر با رزناتور فارنجیل)
بخش 11 لینک مشاهده...
آموزش حرفه ای خوانندگی
0
آموزش حرفه ای خوانندگی (برنامه غذایی برای صدا) – آموزش صداسازی موسسه Dordo
آموزش حرفه ای خوانندگی (برنامه غذایی برای صدا)
بخش 9 لینک مشاهده فیلم...
اموزش خوانندگی
0
اموزش خوانندگی (چطور صدامو گرم کنم؟) – آموزش صداسازی موسسه Dordo
اموزش خوانندگی (چطور صدامو گرم کنم؟)
بخش 8 لینک مشاهده فیلم در آپارات...
آموزش گرم کردن صدا برای خوانندگان
0
آموزش خوانندگی برای بانوان (تمرین گرم کردن صدا) – آموزش صداسازی موسسه Dordo
آموزش خوانندگی برای بانوان (تمرین گرم کردن صدا)
بخش 7 لینک مشاهده فیلم...
گرم کردن فک، صورت وزبان
0
آموزش خوانندگی و صداسازی (گرم کردن صورت و زبان) – پکیج آموزش صداسازی موسسه Dordo
آموزش خوانندگی و صداسازی (گرم کردن صورت و زبان)
بخش 6 لینک مشاهده...
آموزش خوانندگی پاپ
0
آموزش خوانندگی پاپ (آموزش تنفس شکمی یا دیافراگمی) – پکیج آموزش صداسازی موسسه Dordo
آموزش خوانندگی پاپ (آموزش تنفس شکمی یا دیافراگمی)
بخش 4 لینک مشاهده فیلم...
آموزش رایگان خوانندگی
0
آموزش رایگان خوانندگی (آسیب های حنجره) – پکیج آموزش صداسازی موسسه Dordo
آموزش رایگان خوانندگی (آسیب های حنجره)
بخش 3 لینک مشاهده فیلم در آپارات...
آموزش جامع سلفژ
0
آموزش جامع سلفژ (ارتباط گام های مینور و ماژور) – پکیج آموزش سلفژ موسسه Dordo
آموزش جامع سلفژ (ارتباط گام های مینور و ماژور)
بخش 21 لینک مشاهده...
محاسبه فوصل نت‌ها
0
آموزش رایگان سلفژ (محاسبه فواصل نت‌ها)‌ – پکیج آموزش سلفژ موسسه Dordo
آموزش رایگان سلفژ (محاسبه فواصل نت‌ها)‌
بخش ۱۶ لینک مشاهده فیلم در آپارات...
نت های نقطه دار
0
آموزش رایگان سلفژ (نت‌های نقطه‌دار) – پکیج آموزش سلفژ موسسه Dordo
آموزش رایگان سلفژ (نت‌های نقطه‌دار)
بخش ۹ پکیج آموزش جامع خوانندگی موسسه Dordo...
1 2
بازگشت
واتساپ
تلگرام
تماس