نتایج جستجو

نمایش دادن محتوا

آموزش یک اتود ساده برای سنتور | قسمت دهم رایگان سنتور

آموزش رایگان سنتور قسمت دهم | آموزش یک […]

نمایش دادن محتوا

آموزش رایگان سنتور – قسمت نهم – تمرین ساده برای شروع مضراب زدن سنتور

آموزش رایگان سنتور – قسمت نهم موضوع:  در […]

نمایش دادن محتوا

آموزش سنتور جلسه هشتم (اولین تمرین مضراب سنتور)

در این بخش به اولین تمرین مضراب زدن در سنتور می پردازیم.

نمایش دادن محتوا

آموزش کوک کردن سنتور (جلسه هفتم آموزش سنتور)

آموزش کوک کردن سنتور به شکل کامل در 22 دقیقه فیلم آموزش سنتور

نمایش دادن محتوا

آموزش سنتور جلسه ششم (نت قطعات مقدماتی سنتور)

موضوع مقاله: آموزش سنتور جلسه ششم (در این […]

نمایش دادن محتوا

آموزش سنتور جلسه پنجم (سه تمرین برای شروع اموزش سنتور)

موضوع مقاله: آموزش سنتور جلسه پنجم ( سه […]

نمایش دادن محتوا

آموزش سنتور جلسه چهارم (طرز دست گرفتن مضراب سنتور، ضربه زدن و تعدادی تمرین مضراب)

موضع مقاله: آموزش سنتور جلسه چهارم: (برخی علامت […]

نمایش دادن محتوا

آموزش سنتور جلسه سوم (انواع میزان های ساده ترکیبی و لنگ، انواع زینت و …)

موضوع مقاله: آموزش سنتور جلسه سوم (مفاهیم سکوت […]

نمایش دادن محتوا

نام سیم های سنتور و نمودار کشش نت ها (جلسه دوم آموزش رایگان سنتور)

موضوع مقاله: نحوه شناسایی نت های موسیقی در […]

نمایش دادن محتوا

سنتور و تئوری پایه ی آن برای یادگیری، جلسه اول آموزش رایگان سنتور

موضوع مقاله: شروع یادگیری سنتور و آشنایی با […]