آموزش گیتار جلسه هفتم (ساخت آرپژ ۴/۴ و ۶/۸ برای گیتار)

آموزش گیتار جلسه هفتم (ساخت آرپژ ۴/۴ و ۶/۸ برای گیتار)

موضوع مقاله: آموزش گیتار جلسه هفتم
گردآوری: موسسه DORDO

دوستان عزیزی که آموزش گیتار جلسه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم را بررسی نکرده اند می توانند از لینک های زیر ابتدا مطالعه نموده و سپس آموزش گیتار جلسه هفتم (همین مقاله) را بخوانند:

آموزش گیتار جلسه ۱

آموزش گیتار جلسه ۲

آموزش گیتار جلسه ۳

آموزش گیتار جلسه ۴

آموزش گیتار جلسه ۵

آموزش گیتار جلسه ۶


چگونه خودمان یک  قطعه ی پرلود برای گیتار  بسازیم؟
اکنون خودمان می توانیم به سادگی با پیوند الگوی ضربات دست راست در قطعه ای به جدول هارمونی قطعه ای دیگر، یک پرلود جدید بسازیم.
برای مثال، از ترکیب جدول هارمونی نخستین پرلود با الگوی ضربات دست راست در سومین پرلود، پرلود جدیدی خلق می گردد که چنین آغاز می شود:
آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
نمونه ی یک پرلود در گیتار
حالا تلاش کنید ۱۲ میزان بقیه ی این پرلود جدید را کامل کنید. ساختن پرلود با استفاده از هر دو عنصر جدول هارمونی و الگوی ضربات دست راست، صورت می گیرد. در گذشته بسیار مرسوم بود گه پرلود ها با این روش در خلال بداهه نوازی و بدیهه سرایی به وجود می آمدند. نمونه ی بعدی پرلودی است که باز هم از طریق پیوند عناصر پیشگفته به وجود آمده است. این بار جدول هارمونی از پرلود در می مینور و الگوی ضربات دست راست از پرلود در رماژور برگرفته شده اند. آیا می توانید ۱۶ میزان باقی مانده را حدس بزنید؟
در تمرینات بعد می توانیدالگوی دست راست دیگری برای ساختن پرلود های جدید پیدا کنید. برای جدول هارمونی نیز می توانید از توالی آکورد های پرلود ها و قطعات دیگراستفاده نمایید.به خصوص جدول هارمونی بعضی ترانه ها برای این کار مناسب می باشد زیرا زمانی که بخش همراهی یک ترانه با الگوی ضربات دست راست، به تنهایی و بدون آواز به گوش برسد، در واقع یک پرلود کامل است.
آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
ساخت یک پرلود برای گیتار کلاسیک خط ۱
آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
ساخت یک پرلود برای گیتار کلاسیک خط ۲

 

جدول آرپژ های مختلف
آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
آرپژ گیتار ریتم ۴/۴ الگوی اول

 

آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
آرپژ گیتار ریتم ۴/۴ الگوی دوم

 

آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
آرپژ گیتار ریتم ۴/۴ الگوی سوم

 

آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
آرپژ گیتار ریتم ۴/۴ الگوی چهارم

 

آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
آرپژ گیتار ریتم ۴/۴ – الگوی پنجم

 

 

آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
آرپژ گیتار ریتم ۴/۴ – الگوی ششم

 

 

آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
آرپژ گیتار ریتم ۴/۴ – الگوی هفتم

 

 

آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
آرپژ گیتار ریتم ۴/۴ – الگوی هشتم

 

 

آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
آرپژ گیتار ریتم ۴/۴ – الگوی نهم

 

 

آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
آرپژ گیتار ریتم ۴/۴ – الگوی دهم

 

 

آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
آرپژ گیتار ریتم ۶/۸ یا ۳/۴ الگوی اول

 

 

آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
آرپژ گیتار ریتم ۶/۸ یا ۳/۴ الگوی دوم

 

آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
آرپژ گیتار ریتم ۶/۸ یا ۳/۴ الگوی سوم

 

آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
آرپژ گیتار ریتم ۶/۸ یا ۳/۴ الگوی چهارم

 

آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
آرپژ گیتار ریتم ۶/۸ یا ۳/۴ الگوی پنجم

 

با ترکیب نیمی از یک آلگو و نیمی از الگوی دیگر می توان الگوهای جدیدی برای دست راست به وجود آورد. برای مثال با استفاده از این روش در مورد الگوهای ۳ و ۴ در جدول بالا ، الگوی جدیدی برای دست راست به وجود آمده است:
آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
ساخت آلگو های آرپژی برای ریتم ۴/۴ در گیتار
در همین رابطه روش دیگری نیز برای خلق الگو های جدید دست راست وجود دارد. در این روش می بایست حروف الفبای معینی را که برای سیم های معین در نظر گرفته شده تعویض کنیم. به عنوان مثال اگر الگوی شماره ۸ را در نظر بگیریم و به جای انگشت ام از انگشت ای استفاده کنیم الگوی بالا بدست می آید.

آموزش گیتار سبک پاپ در ۴۲ فیلم آموزشی به شکل بسیار کامل از صفر تا حرفه ای:

آموزش گیتار پاپ (جلسه اول رایگان)


صفحه اصلی

همه ی مقالات موسسه

لینک پیج اینستاگرام

لینک گوگل

لینک صفحه آپارات ما

لینک تمامی پکیج های آموزش موسیقی موسسه dordo

adminjavad

مطالب مرتبط

دیدگاهها

نظر: