آموزش گیتار جلسه چهارم (نام انگشتان دست، آشنایی با تبلچر گیتار)

آموزش گیتار جلسه چهارم (نام انگشتان دست، آشنایی با تبلچر گیتار)

آموزش گیتار جلسه چهارم

موضوع مقاله: آموزش گیتار جلسه چهارم: مفاهیم تئوری موسیقی برای ساز گیتار، نام انگشتان دست راست و چپ در نواختن گیتار، آشنایی با تبلچر گیتار، ارزش زمانی نت ها

گردآوری: موسسه dordo


در صورتی که مقالات آموزش گیتار جلسه اول، دوم و سوم را نخوانده اید می توانید از لینک های زیر اقدام نمایید و سپس جلسه چهارم را بخوانید:

آموزش گیتار جلسه اول

آموزش گیتار جلسه دوم

آموزش گیتار جلسه سوم


خط ها و شماره های تبلچر گیتار:

هر سطر تبلچر از شش خط تشکیل شده است. این شش خط نمایشگر شش سیم گیتار هستند. سیم ششم گیتار، سیم می نام دارد که ضخیم ترین و بم ترین سیم گیتار می باشد.و هنگامی که گیتار را به حالت صحیح در دست نگه داشته باشیم در بالاترین موقعیت مکانی نسبت به سیم های دیگر قرار گرفته است ولی در تبلچر، پایین ترین خط نماینده ی این سیم گیتار خواهد بود. به همین دلیل هم نسبت به خطوط دیگر، کمی ضخیم تر رسم شده است تا این وارونگی جهت سیم های گیتار و تبلچر بهتر در یاد نوازنده گیتار بماند. در ابتدای هر سطر، علامت اختصاری TAB به نشانه ی تبلچر نوشته می شود.

هر شماره روی یک خط همواره حاوی دو نکته ی زیر است:

۱: دست چپ باید فرت متناسب با شماره ی نمایش داده شده بر روی این سیم را بگیرد. مثلا اگر روی خط دوم از پایین نوشته شده باشد ۳، باید روی سیم پنجم فرت سوم یعنی نت دو را بگیریم.

۲: دست راست به همان سیم که شماره روی آن قرار گرفته است ضربه می زند.

شماره صفر (۰) روی یک خط یعنی سیم مورد نظر بدون اگشت گذاری، یا به عبارتی بدون اینکه انگشتان دست چپ آن را گرفته باشند به صورت آزاد و به اصطلاح دست باز زده می شوند. هرگاه بیش از یک شماره روی سیم های مختلف به صورت عمودی بر روی هم قرار گرفته باشند، انگاه سیم های مورد نظر، در فرت های متناسب با شماره های نمایش داده شده، باید به طور همزمان به صدا در آیند.

آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
تبلچر گیتار و جزییات آن

طبق تصویر بالا شماره ۲ روی خط سوم از بالا، حاوی اطلاعات زیر است:

باید به سیم سوم (سیم سل) در حالی که فرت دوم را گرفته ایم ضربه بزنیم و شماره صفر یعنی باید سیم چهارم (سیم ر) را به صورت آزاد یا دست باز بنوازیم.

نمایش انگشت گذاری دست زاست:

با نمایش انگشت گذاری دست راست در گیتار می توان به روش صحیح ترتیب انگشتان برای ضربه زدن به سیم ها پی برد. در مورد دست راست باید بدانیم که معمولا هر یک از انگشتان به سیم معینی ضربه می زنند.

آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
نام انگشت های دست راست در گیتار

تذکر: قاعده فوق بیشتر در الگو های ساده ی ضربات دست راست صدق می کند. یک قانون دیگر تکنیک نوازندگی این است که هرگز نباید دوبار پشت سر هم با یک انگشت ضربه زد به استثنای شست که می تواند متفاوت باشد.

برای نمایش چگونگی انگشت گذاری دست راست در این جا روی خطوط تبلچر از حروف الفبای لاتین (p i m a) برای تعیین انگشتی که باید ضربه بزند استفاده می شود.

 (pulgar) انگشت شست = p

(indice) انگشت سبابه = i

(medio) انگشت میانی = m

(anular) انگشت انگشتری = a

آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
نحوه تبلچر خوانی در قطعات گیتار

نمایش انگشت گذاری دست چپ:

نمایش انگشت گذاری دست چپ گیتار درون پنج خط حامل نمایش داده می شود. شماره ۱ کنار یک نت نشان دهنده آن است که برای ایجاد این نت باید انگشت سبابه دست چپ، سیم مورد نظر را در جای مناسب فشار دهد. از آنجا که از شست دست چپ برای گرفتن سیم ها (انگشت گذاری) استفاده نمی کنیم، برای تعیین دیگر انگشتان دست چپ فقط از نشانه های زیر استفاده می نماییم:

“علائم انگشتان دست چپ”

انگشت سبابه دست چپ = ۱

انگشت میانی دست چپ = ۲

انگشت انگشتری دست چپ = ۳

انگشت کوچک دست چپ = ۴

نوازنده ای که فقط از روی تبلچر می نوازد نیز باید همواره با توجه به حامل و شماره های کنار نت ها از چگونگی انگشت گذاری دست چپ مطلع شود که امری بسیار ضروری و مهم است چراکه اگر با انگشت دیگری نواخته شود ممکن است کار را بسیار دشوار کند یا اینکه نواختن با آن انگشت غیر ممکن باشد.

آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
خطوط حامل در کنار تبلچر گیتار

ارزش زمانی یا کشش نت ها در نت نویسی برای گیتار و سایر ساز های ملودیک (دیرند):

هر قطعه ی موسیقی به وسیله ی خط هایی عمودی به قسمت های مساوی از نظر زمان تقسیم می شود. هر یک از این واحد ها را میزان و خط های عمودی جداکننده ی آنها را خط میزان می نامند.

آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
مفهوم میزان و خط میزان

هر میزان نیز خود به تقسیمات کوچکتر زمانی (واحد عددی) تقسیم می شود. هر واحد عددی را یک ضرب می نامند که طبعا این ضرب ها نیز با فاصله ی زمانی مساوی به دنبال هم می آیند. معمول ترین میزان ها، میزان های دو، سه و چهار ضربی می باشند معمولا برای تعیین و درک آسان ترین فاصله های زمانی مساوی، در آغاز هر ضرب، با نوک پا به اصطلاح ضربه می زنند و بنابراین اولین ضربه با نوک پا آغاز ضرب اول  و در نتیجه در یک میزان چهار ضربی، آغاز ضربه ی چهارم پا آغاز ضرب چهارم و ضربه ی بعدی در واقع آغاز ضرب اول میزان بعدی است.

آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
برابری ارزش زمانی هر میزان در موسیقی

نیم ضرب ها را نیز می توان مشخص نمود. این امر هنگام شمارش، با به کار بردن واژه ی “و” میان اعداد اصلی که نمایشگر آغاز ضرب هستند میسر می شود. هرگاه در یک میزان ۴/۴ (چهار چهار یا چهار ضربی) هشت نت چنگ  داشته باشیم نحوه ی شمارش آن چنین خواهد بود:

آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
نمایش یک ضرب و نیم ضرب

دیرند یا ارزش زمانی نت ها با شکل نت مشخص می شود. در زیر فهرست دیرند های گوناگون را ملاحظه می فرمایید:

آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
ارزش زمانی تمام نت ها

هرگاه نقطه ای در سمت راست یک نت قرار بگیرد، بر ارزش زمانی آن نت به اندازه ی نصف دیرند واقعی آن می افزاید، برای مثال:

آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
تعداد ضرب انواع نت نقطه دار

وقتی ارزش زمانی نتی به پایان برسد و پیش از اجرای نت بعدی سکوت وجود داشته باشد، این امر با استفاده از نشانه ی سکوت نمایش داده می شود، برای نمایش کشش هر سکوت نیز متناسب با کشش نت ها نشانه هایی وجود دارد.

آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
نمایش تعداد ضرب برای هر سکوت در موسیقی

هرگاه به جای یک نت سیاه قرار باشد سه نت با ارزش زمانی مساوی (یعنی در زمان معمول برای اجرای فقط دو نت چنگ) اجرا نماییم، آن را به طریق زیر نمایش داده و آن را تریوله چنگ می نامند:

آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
نمایش انواع تریوله

برای افزایش ارزش زمانی نت ها خمچنین می توان از خط اتحاد استفاده نمود، خط اتحاد خطی است منحنی که ارزش زمانی دو یا چند نت هم صدا را با هم جمع می کند. برای مثال هرگاه ارزش زمانی یک نت بیش از ارزش زمانی میزان باشد و از خط میزان بگذرد، ادامه ی ارزش زمانی نت مذبور را به صورت نتی جداگانه در طرف دیگر خط میزان (در واقع در میزان بعدی) می نویسند و هر دو نت را با خط اتحاد به هم می پیوندند. نوازنده، دومین نت را که در میزان جدید قرار گرفته است مجددا به صدا در نمی آورد بلکه اجازه می دهد صدای آن تا پایان ارزش زمانی دومین نت ادامه یابد.

آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
آغاز یک قطعه تمرینی در لامینور اثر فرناندو سور

این امر در داخل یک میزان نیز ممکن است روی دهد، مثلا جایی که چنین استفاده ای به درک آسان تر از کشش نت کمک می کند.

برای مثال می توان نت سیاه نقطه دار را به صورت زیر نیز نمایش داد:

آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
شکل نوشتاری دیگر سیاه نقطه دار با استفاده از خط اتحاد

تذکر مهم: الزامی است که نمایش کشش نتی که ارزش زمانی آن یک و یکچهارم ضرب باشد، تنها با استفاده از خط اتحاد و به صورت زیر نمایش داده شود:

آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
کاربرد خط اتحاد برای ارزش زمانی یک و یک چهارم ضرب

 


جلسه اول پکیج آموزش گیتار پاپ موسسه دردو شامل ۳۵ دقیقه فیلم آموزشی گیتار است که به عنوان نمونه تدریس، رایگان قرار دادیم که دوستان علاقه مند به ساز گیتار، با نحوه تدریس گیتار ما آشنا شوند. از لینک زیر می توانید جهت بررسی جلسه یک گیتار و خرید پکیج اموزش گیتار ما اقدام نمایید.

آموزش گیتار پاپ (جلسه اول رایگان)


جهت مشاوره و سوالات بیشتر در مورد خرید پکیج آموزش گیتار و ارتباط با استاد می توانید با شماره های زیر تماس بگیرید یا به تلگرام یا واتسپ ما پیغام دهید. (پشتیبانی ۲۴ ساعته)

۰۹۳۸۷۴۵۵۴۴۸

۰۹۳۷۸۹۵۷۷۳۸

آیدی های تلگرام:

dordo2@

dordo1@


باز گشت به صفحه اصلی سایت dordo:

صفحه اصلی

صفحه ی مقالات سایت dordo:
همه ی مقالات موسسه

پیج اینستاگرام موسسه dordo:
لینک پیج اینستاگرام

باز گشت به صفحه ی گوگل:

لینک گوگل

لینک صفحه آپارات ما


سایر پکیج های آموزش موسیقی موسسه dordo:

جلسه اول پکیج رفع اشکال گیتار پاپ و خرید این پکیج (کلیک کنید)
جلسات اول پکیج طلایی گیتار و رفع اشکال گیتار (تخفیف ویژه در صورت خرید هر دو، کلیک کنید)
جلسه اول آموزش تنبک و خرید این پکیج (کلیک کنید)
جلسه اول آموزش دف و خرید این پکیج (کلیک کنید)
جلسه اول آموزش کاخن و خرید این پکیج (کلیک کنید)
جلسه اول آموزش بیتباکس و خرید این پکیج (کلیک کنید)
جلسات اول پکیج طلایی تنبک و دف (تخفیف ویژه در صورت خرید هر دو، کلیک کنید)
جلسه اول آموزش سنتور کلیک کنید
adminjavad

مطالب مرتبط

دیدگاهها

نظر: