زندگینامه آهنگساز معروف سباستیان باخ (بخش ۱)

زندگینامه آهنگساز معروف سباستیان باخ (بخش ۱)

به نام خدا

موضوع: زندگینامه سباستین باخ نخستین سالهای زندگی او تا قبل از رفتن به وایمار

(بخش اول)

نخستين سالها(۱۶۹۵-۱۷۰۸)

گرد آوری: موسسه dordo


يوهان سباستيان باخ

 

آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
باخ آهنگساز معروف آلمانی

سباستيان ، هنگام مرگ نابهنگام والدينش، ده سال بيشتر نداشت. برادرش يوهان ياكوب سه سال از او بزرگتر بود. قراربود، خواهر بزرگتر با « يوهان آندره آس ويگاند » از شهر ارفورت ازدواج كند و خواهر كوچكتر را نزد خود برد . در فوريه ي سال ۱۶۹۵ سباستيان و ياكوب نزد برادر بزرگتر، يوهان كريستوف، كه در « اوردروف» بود، رفتند و در آنجا ساكن شدند.

سباستيان در سال اول مدرسه ي ابتدائي، ۹۶ ساعت، در دومين سال ۵۹ ساعت، و در سومين سال ۱۰۳ ساعت غيبت داشت. اين نشاني بود از ناتواني جسماني يا علاقه ي مادر به در خانه نگهداشتن اين كوچكترين فرزند. در سال چهارم (۱۶۹۹) سباستيان به فراگرفتن لاتين، تاريخ، جغرافي، يوناني و انشاء پرداخت و چهار الي پنج ساعت در هفته نيز با يك معلم آواز، موسيقي كار مي كرد. وقايع نگاري « نكرولوگ» نشان مي دهد كه از آنجا كه سباستيان صاحب صدائي سوپرانو و بي اندازه دلنشين بود در كليسا و گروه مدرسه آواز مي خواند و نخستين درس هاي نواختن كلاويه را از برادر بزرگترش مي گرفت.

پشتكار و نبوغ او تا آن درجه بود كه بر اساس روايت وقايع نگار، در مدت شش ماه شبانه توانست تمام نوشته هاي برادرش براي كلاويه را در پرتو نور ماه در كتابخانه نسخه برداري كند. اين عادت او در تمامي زندگي با او بود و گرچه همين بود كه به نابودي قدرت بينايي اش ختم شد ولي نشانه يي بود از كوشش پيوسته او براي فراگرفتن .

از سوي ديگر اين نشان گوياي اطمينان خاطري بود كه با تكيه بر آن، سباستيان از «گئورگ بوم» كه يكي از بهترين نوازندگان آلمان بود و در كليساي « يوهانيس » در همسايگي آنها بسر مي برد براي فراگيري ياري گرفت. زير نفوذ و با راهنمائيهاي بوم بود كه يوهان سباستيان باخ پياده مسافت ۳۰ مايل را تا هامبورگ طي كرد تا به استاد او « يوهان آدام راينكن» كه در كليساي « كاتارينن» ارگ مي نواخت بپيوندد.

پس از چند سفر به هامبورگ و بازگشت و بار ديگر بخاطر تحسيني كه بوم از هنر فرانسوي مي كرد، نيز بخاطر عطش بسيارش براي فراگيري بيشتر، يوهان سباستيان به سوي دوك نشين « سل » كه دسته س اركستري مركب از نوازندگان فرانسوي داشت و از موسيقي فرانسوي حمايت مي كرد، كشيده شد. در آنجا با هنر « كوپرن » آشنا شد و در زمينه ي موسيقي ، در « كوتن » سرچشمه هاي الهام بسيار يافت.

در لونه بورگ بود كه ساخته هاي نخستين باخ روي كاغذ آمد. اين ساخته ها شامل پرلودهاي مختلف مذهبي بود. پرلودهائي كه از خدا و مسيح سخن مي گفتند . هفده وارياسيون ديگر به اين دوران تجربي آهنگساز بزرگ تعلق دارد. در اين آثار نشاني از ناتواني آهنگساز در دسترسي به ارگ مشهود است. اما در همين قطعات مي توان آشنائي او را با ساخت او را با ساخت و كاربرد سازهاي شاسي دار به روشني ديد.

در هشتم آوريل سال ۱۷۰۳، سباستيان به عنوان نوازنده ي ويولن به دسته ي موسيقي خصوصي « دوك يوهان ارنست » در وايمار، پيوست. اما پس از مدتي كوتاه به دعوت كليساي « يونيفاسيوس » در آرنشتات به آنجا رفت تا يك ارگ قديمي را از نزديك بيازمايد. يك ماه بعد، رسماً به عنوان نوازنده ي ارگ به كار مشغول شد. در همين جا بود كه سباستيان توانست ثمره آموزش هاي نخستين و دوران شاگردي خود را، با ساختن اولين آواز مذهبي براي مراسم روز عيد پاك ( سال ۱۷۰۴) به قضاوت بگذارد.

ساخته هاي يوهان سباستيان براي كلاويه كه به برادرانش هديه شده بود، همچنين سونات در رماژور او به اين ايام تعلق دارند. « پرلودوفوگ» آشناي او در دو مينور و احتمالاً «فوگ در دو مينور» و «توكاتا و فوگ در دو ماژور » براي نخستين بار با همين ارگ نواخته شد. اين آثار عليرغم كامل نبودن نشان، نمايان گر مسير ويژه ايست كه سازنده ي آن ها طي كرد. ملودي هاي مشخص اين قطعات با ساخته ها و پرداخته هاي هم عصر خود كاملاً تمايز داشت.

نوازندگي ارگ، نخستين، نيز آخرين فراگيري عميق و محسوس باخ بود. يكي از سه نوازنده ي بنام اگر كه مورد ستايش باخ بودند « بوكستهوده » بود كه در كليساي « مارين » در « لوبك » به كار نوازندگي اشتغال داشت. او در شمال آلمان گروه « نوازندگان شبانه » را كه گروهي بي همتا بود، رهبري مي كرد. باخ كه موسيقي را پيش از هر چيز بهانه اي براي خدمت به خدا مي دانست براي شنيدن اين اجراها وسوسه شده بود.

او در اكتبر سال ۱۷۰۵ براي ديدار « بوكستهوده » رهسپار لوبك شد. پس از فراگيري درس هاي بسيار از اين استاده و با وجود داشتن تمايل بسيار براي به دست آوردن سمت او، به اين سبب كه نمي خواست به ازدواج با پير دختر بوكستهوده تن در دهد، مجبور شد به آرنشتات باز گردد. ترديدي نيست كه سفر به  لوبك در گسترش و پرورش نبوغ باخ اثري چشم گير داشته است.

اين سفر احساسات زيادي در آهنگساز برانگيخت. به ويژه در زمينه ي آهنگسازي براي ارگ و آگاه شدن از افكار و تصورات شاعرانه ي مشابه با آنچه خود داشت. عليرغم سرزنش هايي كه در آرنشتات به خاطر غيبت، از او مي شد، بازده سفر چنان در اجراي قطعات بعدي آهنگساز رخ نشان داد كه چيزي نگذشت كه تمامي سرزنش ها به تحسين بدل شد. در ژوئن سال ۱۷۰۷ باخ كه از زندگي در آرنشتات كسل شده بود، سمت جانشيني « يوهان گئورگ آل » ارگ نواز چيره دست كليساي « بلازيوس » را در شهر « مولهاوزن » پذيرفت و همراه همسرش « ماريا باربارا» به اين شهر رفت. او كه از تجربه ي خود در لوبك ارمغان ها داشت با ديده ي تازه و نگرشي مثبت ، كه خود آنرا با عبارت « تنظيم صحيح و مناسب موسيقي كليسايي » توصيف مي كرد، قدم به مولهاوزن گذاشت.

از آنجا كه شهر در اثر از هم گسيختگي مذهبي و عقيدتي ميان ارتودكس هاي لوتري و تصفيه طلبان در نوعي حالت بحراني به سر مي برد، اعتقادات باخ در زمينه ي همبستگي مذهب و موسيقي با مخالفت تصفيه طلبان روبرو شد و هنرش را در فشار قرار داد. در ده ماه، او سه كانتات نوشت كه متن آنها نشان دهنده ي همين فشار و محدوديت است، در حالي كه كانتاتي كه در آرنشتات تنظيم شده بود عليرغم كهنگي فرم، گونه اي درون گرايي مذهبي را نشان مي دهد.

سه كانتات به ترتيب عبارتند از ساخته اي روي مزمور ۱۳۰، كانتاتي كه هنگام گشايش شوراي شهر نواخته شد و ساخته اي روي پاره هايي از مزمور ۱۱۵ كه به مناسبت ازدواج خاله ي همسر باخ با يك كشيش اجرا شد. در ۲۵ ژوئن سال ۱۷۰۸ باخ به سبب كمي درآمدي كه در مولها وزن داشت (هشتاد و پنج فلورين در سال) ، و شايد بيشتر بخاطر دست يابي به فضاي آزادتر و خالي از شكنجه هاي فكري و محدويت هاي مذهبي به وايمار رفت.

ادامه دارد…


دوستانی که تمایل به یادگیری موسیقی دارند ولی به خاطر ویروس کرونا و مسایل شخصی نمی توانند به شکل حضوری به کلاس های آموزشگاه موسیقی بروند می توانند انواع ساز های ایرانی و جهانی را از سایت ما به شکل فیلم های آموزشی تماشا کنند. در این پکیج های آموزشی همه چیز از صفر تدریس شده است. برای آشنایی با تدریس هر ساز و مدرس کافیست جلسه اول هر پکیج آموزشی را که رایگان می باشد از لینک های پایین تماشا کنید و در صورت رضایت از تدریس می توانید کل پکیج را خریداری و دانلود نمایید.

لیست پکیج های آموزشی موسسه dordo  همراه با جلسه اول هر پکیج:

جلسه اول آموزش تنبک و خرید این پکیج (کلیک کنید)

جلسه اول آموزش دف و خرید این پکیج (کلیک کنید)

جلسه اول آموزش گیتار پاپ و خرید این پکیج (کلیک کنید)

جلسه اول پکیج رفع اشکال گیتار پاپ و خرید این پکیج (کلیک کنید)

جلسات اول پکیج طلایی گیتار و رفع اشکال گیتار (تخفیف ویژه در صورت خرید هر دو، کلیک کنید)

جلسه اول آموزش کاخن و خرید این پکیج (کلیک کنید)

جلسه اول آموزش بیتباکس و خرید این پکیج (کلیک کنید)

جلسات اول پکیج طلایی تنبک و دف (تخفیف ویژه در صورت خرید هر دو، کلیک کنید)

آموزش سنتور و آموزش خوانندگی به زودی در سایت dordo


برای اطلاعات بیشتر راجع به پکیج و ارتباط با مدرس یا مشاوران ما میتوانید با ما تماس بگیرید:

۰۹۳۸۷۴۵۵۴۴۸

۰۹۳۷۸۹۵۷۷۳۸

آیدی های تلگرام ما:

dordo1@

dordo2@

پیج اینستاگرام موسسه dordo:

dordo_ir


لینک صفحه آپارات ما

لینک پیج اینستاگرام موسسه

لینک تمام پکیج های آموزشی سایت dordo

لینک صفحه اصلی گوگل

لینک مقالات سایت

لینک بازگشت به صفحه اصلی سایت

لینک آموزش های رایگان ما

 

adminjavad

مطالب مرتبط

نقد و بررسی‌ها

نظر: