نام سیم های گیتار و فرت های گیتار (جلسه دوم آموزش گیتار)

نام سیم های گیتار و فرت های گیتار (جلسه دوم آموزش گیتار)

موضوع مقاله: ادامه تئوری موسیقی و همچنین نام تمامی سیم ها و فرت های گیتار (قسمت دوم)

گردآوری: موسسه dordo


دوستانی که بخش اول این مقاله را نخوانده اند، می توانند با کلیک بر روی کلمه ی “اینجا” بخش اول تئوری موسیقی برای ساز گیتار را بخوانند.

خطوط کمکی (فرضی یا اضافه):

برای نشان دادن نت های بیشتر در بالا یا پایین حامل از خطوط کمکی استفاده می شود. هریک از خطوط کمکی در واقع یک خط حامل فرضی دیگر را ایجاد می کنند.

نت های بالای خطوط حامل با استفاده از خطوط کمکی:

آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
نام نت های بالای خطوط حامل

نت های پایین خطوط حامل با استفاده از خطوط کمکی:

آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
نام نت های پایین خطوط حامل

زمان در موسیقی:

واحد زمان در موسیقی ۱ است. حال این ۱ ممکن است ۱ ثانیه، ۲ ثانیه، نیم ثانیه یا… باشد. در حالت کلی یک حرکت رفت و برگشت پا با یک شمارش واحد زمان (ضرب) اطلاق می شود.

زمان ها نسبت به نت گرد سنجیده می شوند، طبق جدول زیر:

آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
جدول کشش زمانی نت ها

آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
جدول کشش زمانی نت های سه لا چنگ و چهار لا چنگ

نتیجه: رفته رفته که از نت گرد به سمت نت چهار لاچنگ می رویم مدت زمان کشش نت کاهش می یابد و نوازندگی مشکل تر می شود.

تذکر: دقت کنید اگر سمت راست نت، نقطه ای قرار گیرد نصف ارزش زمانی آن نت به خودش اضافه می شود.


سکوت در موسیقی:

در طی یک اجرا گاه لازم می شود که موسیقی لحظه ای ساکت شود یا به عبارتی در آن لحظه سکوت برقرار شود.

علایم سکوت به ترتیب زیر است:

آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
انواع علامت سکوت در موسیقی

توجه:

۱: سکوت گرد زیر خط چهارم ولی سکوت سفید بالای خط سوم قرار می گیرد.

۲: اگر سمت راست سکوت، نقطه ای قرار گیرد، نصف ارزش زمانی به خودش اضافه می شود (سکوت های نقطه دار)


شاهین:

در نت نویسی برای زیبایی، نت های چنگ را توسط شاهین به هم مرتبط می کنند.


فرت (fret):

 علاوه بر نام سیم های گیتار که در پایین تر توضیح دادیم  لازم است بدانید که یکسری میله های فلزی روی دسته ی گیتار داریم،  که به هرکدام از آن ها فرت می گویند که باز هم هر فرت روی گیتار متعلق به یک صدا بوده و یک نت محسوب می شود.

.

آموزش گیتار پاپ از مبتدی تا متوسطه و پیشرفته در ۴۲ فیلم آموزشی (۱۸ ساعت فیلم آموزش گیتار) کلیک کنید.

.


علامت های تغییر دهنده:

برای یاد گرفتن نام سیم های گیتار و نامگذاری هر فرت در گیتار کافیست با علامت های تغییر دهنده آشنا شویم.

۱: # (دیز): این علامت در کنار هر نتی بیاید، آن نت در نیم پرده (هر فرت در گیتار نیم پرده است) زیرتر اجرا می شود.

۲: b (بمل): این علامت در کنار هر نتی بیاید، آن نت در نیم پرده بم تر اجرا می شود.

۳: بکار: اثر دیز و بمل را خنثی می کند.


علامت های تغییر دهنده ی اصلی:

به دیز و بمل هایی که در ابتدای قطعه بعد از کلید سل قرار می گیرند را علامت های تغییر دهنده اصلی می نامند.

آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
انواع علامت های تغییر دهنده در موسیقی

به عنوان مثال شکل بالا که نت های دو و فا تا آخر قطعه باید نیم پرده بالاتر (یعنی فادیز) اجرا شوند، مگر اینکه علامت بکار بیاید که در این صورت اثر دیز و بمل تا پایان میزان جاری خنثی می شود.


انواع نیم پرده در موسیقی:

۱: نیم پرده دیاتونیک:

همواره میان دو نت غیر همنام و البته پیاپی جای میگیرد. یک یا هر دو نت تشکیل دهنده نیم پرده دیاتونیک می توانند با پا یا بدون علامت های تغییر دهنده باشند.

آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
نیم پرده دیاتونیک

۲: نیم پرده کروماتیک:

همیشه میان دو نت همنام  قرار می گیرد. این نیم پرده همواره میان یک نت و همان نت دیز و بمل شده به وجود می آید.

آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
نیم پرده کروماتیک

نام سیم های گیتار:

مبنای شمارش سیم های گیتار از پایین به بالا است. (منظور، نت دست باز هر سیم می باشد)

سیم اول گیتار: می  (E)

سیم دوم گیتار: سی  (B)

سیم سوم گیتار: سل  (G)

سیم چهارم گیتار: ر  (D)

سیم پنجم گیتار: لا  (A)

سیم ششم گیتار: می  (E)

.

تدریس گیتار پاپ شامل ۱۸ ساعت فیلم یادگیری گیتار (کلیک کنید)

.


نام نت سیم های گیتار بر روی خطوط حامل:

آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
نت سیم های گیتار به شکل دست باز روی خطوط حامل

معرفی نت هر کدام از سیم های گیتار در پوزیسیون اول بر روی خطوط حامل:

سیم اول: E (توضیح: منظور از OPEN همان نواختن سیم ها به طور آزاد است)

آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
نمایش نت فرت های اول تا پنجم گیتار در خطوط حامل (سیم اول)

سیم دوم: B

آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
نمایش نت فرت های اول تا پنجم گیتار در خطوط حامل (سیم دوم)

سیم سوم: G

آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
نمایش نت فرت های اول تا پنجم گیتار در خطوط حامل (سیم سوم)

سیم چهارم: D

آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
نمایش نت فرت های اول تا پنجم گیتار در خطوط حامل (سیم چهارم)

سیم پنجم: A

آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
نمایش نت فرت های اول تا پنجم گیتار در خطوط حامل (سیم پنجم)

سیم ششم : E

آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
نمایش نت فرت های اول تا پنجم گیتار در خطوط حامل (سیم ششم)

نت های روی دسته گیتار تا فرت دوازدهم:

آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
نام تمام فرت های گیتار

پرده و نیم پرده روی خطوط حامل (مثال زیر روی سیم سوم است)

آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
پرده و نیم پرده روی خطوط حامل (سیم سوم گیتار)

نکته: نت های E و B دیز ندارند. یعنی ما نتی با عنوان #E یا #B نداریم. اگر هم جایی عنوان شود منظور از #E همان F و #B همان C است زیرا همانطور که قبلا توضیح دادم نت های دیز دار باید نیم پرده بالاتر اجرا شوند و نیم پرده بالاتر از نت E نیز F است. به طور کلی بهتر است بگوییم که #E و #B وجود دارند ول در تئوری گام ها دیده می شوند که در اینجا چون به گام ها نرسیدیم توضیح دادن آن سخت می باشد. اما در عمل منظور از می دیز و منظور از سی دیز همان نت های فا و دو می باشد و در عمل کسی نمی گوید می دیز یا سی دیز، میگوید فا و و دو. اما در تئوری گام ها می دیز و سی دیز داریم که بعدا توضیح خواهیم داد که چه مواقعی استفاده می شوند.

به شکل زیر دقت کنید:

آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
نمایش تمامی پرده و نیم پرده های موسیقی به ترتیب

این مقاله ادامه دارد…


لیست تمامی پکیج های آموزشی موسسه dordo:

جلسه اول پکیج آموزش حرفه ای سنتور (کلیک کنید)

جلسه اول آموزش گیتار پاپ و خرید این پکیج (کلیک کنید)

جلسه اول پکیج رفع اشکال گیتار پاپ و خرید این پکیج (کلیک کنید)

جلسات اول پکیج طلایی گیتار و رفع اشکال گیتار (تخفیف ویژه در صورت خرید هر دو، کلیک کنید)

جلسه اول آموزش کاخن و خرید این پکیج (کلیک کنید)

جلسه اول آموزش بیتباکس و خرید این پکیج (کلیک کنید)

جلسه اول آموزش تنبک و خرید این پکیج (کلیک کنید)

جلسه اول آموزش دف و خرید این پکیج (کلیک کنید)

جلسات اول پکیج طلایی تنبک و دف (تخفیف ویژه در صورت خرید هر دو، کلیک کنید)


لینک صفحه آپارات ما

لینک آموزش های رایگان ما

لینک صفحه اصلی گوگل

لینک مقالات سایت

لینک بازگشت به صفحه اصلی سایت

لینک پیج اینستاگرام موسسه

لینک تمام پکیج های آموزشی سایت dordo


برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید:

۰۹۳۸۷۴۵۵۴۴۸

۰۹۳۷۸۹۵۷۷۳۸

آیدی های تلگرام ما:

dordo1@

dordo2@

پیج اینستاگرام موسسه dordo:

dordo_ir

 

adminjavad

مطالب مرتبط

دیدگاهها

نظر: