برچسب: گیتار پاپ

0
ریتم خوانی با مترونوم ترکیبی 6/8، 9/8 و 12/8 – آموزش گیتار پاپ قسمت 16
ریتم خوانی با مترونوم متر ترکیبی 6/8 ، 9/8 و 12/8 قسمت 16 آموزش رایگان...
نام سیم های گیتار
0
نام سیم های گیتار و فرت های گیتار (جلسه دوم آموزش گیتار)
موضوع مقاله: ادامه تئوری موسیقی و همچنین نام تمامی سیم ها و فرت های گیتار...
0
تئوری موسیقی برای آموزش گیتار – بخش اول
موضوع مقاله: بافت موسیقیایی، اکتاو، میزان و کلید های موسیقی (مفاهیم مهم تئوری...
0
موسیقی هوی متال (بخش دوم)
 به نام خدا موسیقی هوی متال (بخش دوم) گردآوری: موسسه dordo دوستان عزیزی که بخش...
0
همه چیز درباره ی موسیقی هوی متال (بخش اول)
 موسیقی هوی متال (بخش اول) گردآوری: موسسه dordo هوی متال در...
0
تاریخ موسیقی ایران: موسیقی دوره هخامنشیان و ساسانیان
به نام خدا موضوع مقاله: موسیقی دوره هخامنشیان و ساسانیان گردآوری: موسسه dordo تاریخ موسیقی...
0
مفاهیم بنیادی فیزیک صوت و تاریخچه ی نت نویسی موسیقی
به نام خدا موضوع: مفهوم صوت، تولید صوت، بسامد یا فرکانس، شدت صوت، رنگ صوت،...
0
آثار شعر و موسیقی ایران در دوره پیشدادیان و آریاییان
به نام خدا موضوع مقاله: کهن ترین آثار شعر و موسیقی آریائیان . وداها یا...
0
انواع گیتار، سبک های گیتار، تاریخچه ی گیتار
همه چیز در مورد ساز گیتار و انواع آن و سبک های مختلف گیتار گرد...
آشنایی با سه تار
0
آشنایی با ساز سه تار، تاریخچه و اجزای تشکیل دهنده سه تار
آشنایی کلی با ساز سه تار، تاریخچه ی سه تار و اجزای تشکیل دهنده سه...
1 2