فواصل در سنتور (پرده، نیم پرده و ربع پرده) – قسمت 14 رایگان آموزش سنتور

خواندن این مطلب

9 دقیقه

زمان میبرد!

فواصل در سنتور

بررسی معانی پرده، نیم پرده و ربع پرده در ساز سنتور

آشنایی با مفاهیم دیز، بمل، سری و کرن در موسیقی سنتی ایرانی و ساز سنتور

(قسمت 14 آموزش رایگان سنتور)


عزیزان هنرجوی سنتور دقت کنند که این مقاله مربوط به قسمت 14 آموزش رایگان سنتور است که مربوط می شود به فواصل در سنتور. در صورتی که قسمت های 13، 12 و 11 را بررسی نکرده اید می توانید از لینک های زیر، 3 قسمت

قبل را بررسی نمایید:

میزان نما و تمرین ریتم خوانی متر های ساده مثل 2/4 و 4/4 – قسمت 13 (کلیک کن)
آموزش یک اتود ساده سنتور (ترانه کوردی کرمانشاهی) – قسمت 12 (کلیک نمایید)
کمان اتحاد و کمان اتصال در سنتور – قسمت 11 رایگان سنتور (کلیک کنید)

فواصل موسیقی چیست؟

در موسیقی به مقدار مسافتی که دو نت از یکدیگر قرار دارند فاصله یا اینتروال (Interval) گویند که در نتیجه ی آن،
مشخص می شود که آن دو نت نسبت به یکیدیگر چقدر صدایی بم تر یا چقدر صدای زیر تری دارند. همانطور که برای
اندازه گیری دو مکان از یکدیگر از واحد های اندازه گیری متر یا کیلو متر استفاده می شود در تئوری موسیقی نیز برای
اندازه گیری فاصله ی بین دو نت از واحد های اندازه گیری مختلفی استفاده می شود. در ساز های جهانی: پرده و نیم پرده
و در ساز های ایرانی: پرده، نیم پرده و ربع پرده که در ادامه توضیح خواهیم داد.

بسامد و طول موج در فیزیک صوت و مشخصات آن در زیری یا بمی نت ها:

به طور کلی در موسیقی وقتی از یک نت نام میبریم در واقع داریم در مورد یک صدا صحبت می کنیم. مثلا نت C و یا مثلا
نت D و یا E و… پس هر کدام از این نت ها یک صدای مخصوص به خود دارند.
هرگاه بخواهیم در مورد یک نت یا صدا حرف بزنیم طبق فیزیک صوت داریم در مورد نت یا صدایی با بسامد (فرکانس) و طول موج
مخصوص بخه خودش صحبت می کنیم.

 

طول موج و بسامد نت C میانی در پیانو یا همان نت C اکتاو چهارم چقدر است؟

فرض کنیم در ساز پیانو، نت C میانی که در وسط ساز پیانو قرار دارد را داریم که به آن، C اکتاو چهارم (C4) نیز می گویند.
این نت دارای بسامد 261.626 هرتز می باشد و همچنین دارای طول موج 1.301m می باشد.

 

بسامد و طول موج نت C5 در ساز پیانو چقدر است؟

اگر همین نت را در یک اکتاو بالاتر ببریم یعنی همین نت C4 یک اکتاو بالاتر برود یعنی بشود (C5) پس در این صورت صدای
زیر تر نسبت به C4 خواهد داشت. حال ببینیم فرکانس و طول موج ان چقدر تغییر کرده است. بسامد آن می شود 523.251 هرتز
و طول موج آن می شود 0.65m

 

در واقع فرکانس نسبت به نت C اکتاو 4 دو برابر شده و طول موج نصف شده است. پس نتیجه می گیریم هر چقدر نت زیر تر شود
بسامد بیشتر و طول موج کمتر می شود. هرچقدر نت بم تر شود بسامد کمتر و طول موج بیشتر می شود. طول موج در واقع هرچقدر
بیشتر باشد آن نت بیشتر مرتعش می شود. حتما دیده اید که یک صدای خیلی بم یا کلفت ممکن است ارتعاش یا لرزش بیشتری ایجاد کند.
این دقیقا به طول موج بستگی دارد که در صداهای بم شما لرزش اجسام را بیشتر احساس می کنید. مثلا صدای یک ضبط ماشینی را
تصور کنید که یک صدای خیلی بم یا در واقع بیسیک را در حال پخش است. شیشه ی ماشین می لرزد. چون طول موج آن صدا بسیار
بالاست و در عوض بسامد کمتری دارد.

فواصل موسیقی در ساز های جهانی (پیانو، گیتار و ویولن و…) چگونه است؟

ما در موسیقی غرب از دو واژه ی پرده و نیم پرده برای اندازه گیری نت ها استفاده می کنیم. در واقع واحد اندازه گیری ما بر این
اساس است. به طور کلی بین فاصله ی نت C و D یک پرده فاصله وجود دارد. بین D تا E مجدد یک پرده. بین E تا F نیم پرده. بین F تا G
یک پرده. بین G تا A یک پرده. بین A تا B مجدد یک پرده و در نهایت بین B تا C نیم پرده وجود دارد. روشن است که در این میان در دو فاصله
نیم پرده داشتیم. بین E تا F و بین B تا C که باید حتما یادمان باشد که اینها نیم پرده ای هستند و باقی فواصل همگی یک پرده خواهند بود.

منظور از دیز و یا بمل کردن نت ها چیست؟

در موسیقی اگر بخواهیم یک نت را نیم پرده زیر تر یا نیم پرده بم تر کنیم از دیز یا بمل استفاده می کنیم.
دیز با علامت # و بمل با علامت b نشان داده می شود. نیم پرده زیر تر شدن یک نت را با علامت # و نیم پرده بم تر شدن یک نت با علامت b
نمایش داده می شود. در فواصلی که ما یک پرده فاصله داشتیم می توانیم نت های دیگری نیز داشته باشیم که می شود گفت نت های
فرعی خواهند بود. مثلا بین نت C تا نت D یک پرده فاصله وجود دارد.
وسط این دو نت ما نت #C یا Db داریم. #C یعنی نت دویی که نیم پرده زیر تر شده است و Db یعنی نت ر ای که نیم پرده بم تر شده است.
در واقع نت ها دو دیز و ربمل با هم برابرند و هر دو یک صدا و فرکانس را خواهند داشت. به همین ترتیب مابین نت ها D تا E نیز نت های #D
و یا Eb داریم که این دو نت باهم برابرند. در اصطلاح به چنین نت هایی که نام های متفاوت دارند ولی همصدا و همفرکانس هستند نت های
آنارمونیک می گویند مثلا ردیز و می بمل. همچنین دو دیز و ر بمل.
علامت های بکار، دیز و بمل در موسیقی
علامت های بکار، دیز و بمل در موسیقی

 

نکته در مورد علامت بکار در موسیقی:
خاصیت علامت بکار این است که علامت های بمل و یا دیز را در یک میزان خاص بی اثر می کند. مثلا در کنار سر کلید ممکن است
نت لا را بمل اجرا کنیم. ولی در یک میزان علامت A بکار قرار داده باشند. در اینجا یعنی در این میزان باید به جای Ab باید نت لا بکار
یا همان لا معمولی را اجرا کرد.

منظور از ربع پرده در ساز های ایرانی نظیر سنتور، کمانچه، عود، نی،

تار و سه تار و… (فواصل در سنتور)

فواصل در سنتور چگونه است؟ قسمت 14 آموزش رایگان سنتور
فواصل در سنتور چگونه است؟ قسمت 14 آموزش رایگان سنتور
در موسیقی ایرانی علاوه بر پرده و نیم پرده، یک چهارم پرده نیز داریم که دقیقا وجود همین نت ها می باشد که باعث می شود
موسیقی ایرانی، حال و هوا و حسو حال مخصوص به خودش را داشته باشد. به طوری که وقتی یک موسیقی میشنویم اگر دارای
نت های ربع پرده باشد ناخودآگاه می گوییم این موسیقی سنتی است. دقیقا به خاطر وجود چنین فواصلی که مخصوص موسیقی
ایرانی می باشد.
وجود فواصل ربع پرده ای و سه چهارم پرده ای باعث شده است که در موسیقی ایرانی مقام ها و دستگاه های مخصوص به خودش
ایجاد شود. مثلا دستگاه شور، دستگاه نوا، دستگاه چهارگاه، سه گاه و… ما در موسیقی اعراب، کورد ها و آذربایجان و ترکیه نیز مشابه
موسیقی ایرانی فواصل ربع پرده ای داریم. البته ممکن است کمی اندازه ی آنها متفاوت باشد. یا لهجه ی هر منطقه در موسیقی شان
تاثیر گذار باشد ولی وجود ربع پرده در این کشور ها و مناطق وجود دارد.

 

منظور از سری و کرن در موسیقی ایرانی و ساز سنتور چیست؟ (فواصل در ساز سنتور)

ما در موسیقی سنتی یا همان موسیقی کلاسیک ایرانی، علاوه بر دیز و بمل از علامت های سری و کرن نیز استفاده می کنیم که
تصاویر آن ها را در زیر می بینید:
علامت سری در موسیقی ایرانی که نصف دیز می باشد و به معنای سه چهارم پرده می باشد.
علامت سری در موسیقی ایرانی که نصف دیز می باشد و نت را ربع پرده زیر تر میکند.

 

برای مثال اگر نت دو سری داشته باشیم یعنی نت C به میزان یک چهارم پرده زیر تر شود. در واقع بین  نت دو و نت دو دیز،
نت دو سری را خواهیم داشت.

 

علامت کرن در موسیقی ایرانی که نصف بمل می باشد و به معنای یک چهارم پرده است.
علامت کرن در موسیقی ایرانی که نصف بمل می باشد و نت را ربع پرده بم می کند.
به عنوان مثال اگر نت D کرن داشته باشیم یعنی نت D را باید ربع پرده بم تر اجرا کنیم. در واقع D کرن مابین نت های
Db و D قرار خواهد گرفت. در پکیج آموزشی سنتور به شکل مفصل در مورد فواصل در سنتور برای دستگاه های مختلف و نحوه
تغییر کوک سیم های سنتور توسط استاد توضیح داده شده است.
(هم به صورت تئوری و هم در عمل روی ساز نحوه کوک سنتور توضیح داده ایم.)

عزیزانی که مطالب را به خوبی یاد نگرفتند می توانند فیلم زیر را که توسط استاد یعقوبی توضیح داده شده بررسی نمایند:

 


توضیحات آموزش سنتور موسسه Dordo

خب امیدواریم تا اینجای کار از تدریس ما راضی بوده باشید. ما تا اینجا 14 قسمت آموزش رایگان سنتور قرار دادیم

که همگی قسمت کوچکی از آموزش های ما بودند.

تمام مباحث تئوری موسیقی مربوط به ساز سنتور در پکیج آموزش سنتور ما تدریس شده است. هنرجویانی که

از آموزش های رایگان سنتور ما راضی بوده اند با خیال راحت می توانند به یادگیری سنتور در منزل بپردازند.

از تاریخچه سنتور گرفته تا تئوری مربوط به سنتور، نت خوانی و وزن خوانی سنتور، فواصل در سنتور به شکل کامل،

قطعات سنتور، تکنیک های سنتور، کوک سنتور، نت های سیم های سنتور تا حرفه ای تدریس شده است.

 

همه چیز درباره سنتور در پکیج اموزش سنتور وجود دارد. تا اینجای کار 14 قسمت بسیار کوتاه از 20 ساعت

پکیج آموزش سنتور رایگان قرار داده شد. علاوه بر اینها می توانید از لینک زیر آموزش سنتور قسمت اول را رایگان

تماشا کنید.

آموزش سنتور مبتدی تا حرفه ای تدریس شده است و جای کوچکترین نگرانی برای عزیزانی که قصد

دارند آموزش سنتور در منزل را شروع کنند وجود ندارد. همچنین این پکیج آموزشی دارای pdf آموزش سنتور نیز

می باشد که در کنار فیلم های آموزش سنتور می تواند به هنرجو کمک کند.

بیش از 5 کتاب آموزش سنتور در این بسته ی آموزشی تدریس شده است. بنابراین نیاز به خرید کتاب نیست و

نت سنتور در آنها قرار داده شده است.

از لینک زیر می توانید آموزش سنتور جلسه اول را تماشا کنید و بعد تصمیم به خرید کل پکیج بگیرید.

 

دانلود مجموعه کامل آموزش سنتور:

آموزش سنتور جلسه اول – دانلود 20 ساعت مجموعه کامل آموزش سنتور


ارسال پستی پکیج آموزشی سنتور:

هنرجویان عزیزی که به هردلیل تمایل به دانلود پکیج از سایت ندارند می توانیم با استفاده از یک عدد فلش 32 گیگ برای آنها
مجموعه کامل آموزش سنتور را پست کنیم که در این صورت برای ثبت سفارش پستی باید با شماره های زیر تماس بگیرید و
یا در تلگرام و واتسپ به ما پیغام دهید:
09387455448
09378957738

پیج اینستاگرام:

Dordo_ir


یست  دیگر پکیج های آموزشی موسسه dordo  همراه با جلسه اول هر پکیج:
جلسه  اول  آموزش  جامع  خوانندگی   در  ۴۰  جلسه  ( کلیک کنید )
جلسات  اول  پکیج  طلایی  گیتار  و  رفع  اشکال  گیتار  ( تخفیف ویژه در صورت خرید هر دو، کلیک کنید ) 
جلسه  اول  آموزش  حرفه ای  کاخن  و  خرید  این  پکیج  ( کلیک کنید )
جلسه  یک  آموزش  حرفه  ای  بیت  باکس  و  خرید  این  پکیج  ( کلیک کنید )
 پکیج  طلایی  آموزش  تنبک  و  دف  ( تخفیف  ویژه  در  صورت  خرید  هر  دو ،  کلیک  کنید )
جلسه  ۱  آموزش  کامل  تنبک  و  خرید  این  پکیج  ( کلیک  کنید )
آموزش   مقدماتی  دف  و  خرید  این  پکیج  (کلیک کنید)
آموزش  گیتار  ( کلاسیک )  از  صفر  تا  حرفه  ای


صفحه اصلی گوگل
لینک بازگشت به صفحه اصلی سایت
 آموزش های رایگان ما
صفحه آپارات ما
پیج اینستاگرام موسسه
لینک تمام پکیج های آموزشی سایت dordo

جستجو کنید ...

نظرات کاربرانقوانین ثبت دیدگاه

  • از درج دیدگاه های تکراری پرهیز نمایید.
  • دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد.
  • جهت ثبت بازخورد ابتدا محصول را خریداری نمایید.

اولین نفری باشید که در مورد “آموزش صداسازی از مبتدی تا حرفه ای – 18 ساعت صداسازی” نظر میدهد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط